Internet-Based Lessons

Teksty autorstwa dra Jarosława Krajki: Dr Jarosław Krajka jest adiunktem w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego i elementów nauczania wspomaganego komputerowo. Dr Krajka jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Teaching English with Technology (http://www.iatefl.org.pl/call/callnl.htm) i członkiem redakcji czasopisma The Teacher.JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Główna Specjalistyczne Metodyka Internet-Based Lessons
Loading ...