MĘSKI - OKREŚLENIA


\"Male" jako przymiotnik, tłumaczony w zależności od kontekstu jako 'męski' lub 'samczy', odnosi się w języku angielskim do zwierząt, ludzi oraz roślin płci męskiej, a także do tego, co wiąże się z płcią męską w ogóle, np.:(1) a male seal

samiec foki

(2) a distant male relative

daleki krewny

(3) Male flowers don\'t develop into fruits.

Kwiaty z pręcikami nie przekształcają się w owoce.

(4) male courtship

samcze zachowania godowe

(5) male domination in the workplace

męska dominacja w miejscu pracyJako rzeczownika używa się słowa "male\", zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, głównie w odniesieniu do samców różnych gatunków zwierząt. Aby konsekwentnie uwydatnić fakt, że w danym kontekście istotna jest właśnie płeć zwierzęcia, w dalszej części wypowiedzi stosuje się w takich wypadkach zaimki "he" i "his\", a nie "it" i "its\", których w innych okolicznościach używamy, mówiąc o zwierzętach, np.:(6) A male marks his territory with a strong-smelling substance.

Samiec zawsze oznakowuje swoje terytorium substancją o silnym zapachu.W tekstach oficjalnych, np. w rozprawach z socjologii, raportach statystycznych czy komunikatach policyjnych, rzeczownik "male" może odnosić się również do mężczyzn, zwłaszcza jeśli nadawca szczególnie podkreśla płeć jako przyczynę zróżnicowania innych zmiennych lub ważny czynnik rozpoznawczy, np.:(7) As of yet 42 per cent of all adult males are unemployed.

W chwili obecnej 42 procent dorosłych mężczyzn jest bezrobotnych.

(8) The police are looking for a short white male with a dark beard.

Policja poszukuje niskiego białego mężczyzny z ciemną brodą.Poza tymi oficjalnymi kontekstami słowo "male" w odniesieniu do mężczyzn może być odczytane jako dość obraźliwe (chociaż nie tak bardzo, jak 'samiec' w języku polskim). Stosując je, podkreśla się i ujemnie ocenia takie stereotypowe cechy, jak rozwinięty temperament erotyczny, instrumentalny stosunek do kobiet oraz nadmierna skłonność do rywalizacji, np.:(9) He is such a typical male: he tries to score with every attractive woman he meets.

Z niego to taki typowy facet: próbuje zaliczyć każdą atrakcyjną kobietę, którą spotyka.Przymiotnik "masculine\", również tłumaczony zwykle jako 'męski', występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, używa się go jako terminu językoznawczego. Oznacza on wtedy rodzaj męski w ogóle jako kategorię gramatyczną, a poza tym określa również takie wyrazy, które należą do tego rodzaju ze względu na samą swoją postać (np. rzeczowniki rodzaju męskiego w językiem polskim i męski zaimek osobowy "he" w języku angielskim) lub odmianę (np. polskie przymiotniki w rodzaju męskim):(10) masculine gender

rodzaj męski

(11) \'He' is an English masculine pronoun.

\"He" to angielski zaimek męski.Po drugie, przymiotnik "masculine" określać może również ludzi oraz ich cechy i zachowania, ale w zasadzie nigdy zwierzęta czy rośliny. Odnosi się on wtedy do takich cech u mężczyzn, które zwyczajowo uznawane są w danej kulturze za charakterystycznie męskie (w przeciwieństwie do cech tradycyjnie przypisywanych kobietom), przy czym ocena danej cechy może być u mówiącego zarówno dodatnia, jak i ujemna, rzadko neutralna. W podobnym znaczeniu (zawężonym wszakże do takich właściwości, jak siła fizyczna i odwaga, a współcześnie coraz częściej zabarwionym ironią) używa się także przymiotnika "manly "(12) Bill has a distinctly masculine approach to discussion: he usually gets aggressive.

Bill ma wyraźnie męskie podejście do dyskusji: zwykle robi się napastliwy.

(13) a manly feat

męski wyczynRóżnicę między "male" a "masculine" można dobrze zilustrować na przykładzie wypowiedzi o męskich głosach - muzycznym i zwykłym:(14) Tenor is a high male voice.

Tenor to wysoki głos męski.

(15) Richard has a sexy masculine voice.

Richard ma pociągający męski głos.Nie wszystkie polskie wyrażenia z przymiotnikiem 'męski' mają angielski odpowiednik, w którym występowałoby jedno z omówionych powyżej słów. Dotyczy to w szczególności zakładów usługowych czy pomieszczeń przeznaczonych specjalnie dla mężczyzn. W takich przypadkach można zwykle użyć formy dzierżawczej "men\'s" (dosłownie 'mężczyzn'), np.:(16a) a male hairdresser

fryzjer (mężczyzna)

(16b) men\'s hairdresser

fryzjer męski (dla mężczyzn)

(17) men\'s toilet

toaleta męska

Komentarze   

#1 Marcin Poleski 2015-03-27 09:21
Fajne

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Letnia wyprzedaż - księgarnia językowa Edgard

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...