UNTIL czy BY

Aby odnieść się do czynności i zdarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości, możemy użyć konstrukcji z przyimkami „by” ‘przed’, ‘nie później niż’ lub „until” („till”) ‘do’. Polakom uczącym się języka angielskiego przyimki te wydają się czasem zbliżone, jednak w rzeczywistości ich znaczenie jest różne.

Przyimek „by” stosujemy, gdy chcemy powiedzieć, że coś zdarzy się przed określonym momentem lub dokładnie w tym momencie (w polskich tłumaczeniach takich zdań pojawiają się często słowa ‘nie później niż’), np.:

(1) You will have to leave this place by Friday – remember about it.
Będziesz musiała stąd wyjechać nie później niż w piątek (do piątku włącznie) – pamiętaj o tym.
(2) If you’re not at work by 7 am you might face an unpleasant conversation with the boss.
Jeśli nie przyjdziesz do pracy przed 7 rano, możesz mieć nieprzyjemną rozmowę z szefem.

Użycie przyimka „until” oznacza z kolei, że pewna czynność lub stan rzeczy będą trwać do określonego momentu w czasie. Nacisk jest w tym wypadku położony nie na to, kiedy coś ma się wydarzyć, lecz na to, jak długo coś będzie trwało. Inaczej niż ‘dopóki’ w języku polskim, przyimek „until”/ „till” nie wymaga przeczenia w zdaniu podrzędnym, które po nim następuje (por. PRZECZENIE).

(3) I will stay with you until Monday afternoon – then I have to leave.
Zostanę z tobą do poniedziałkowego popołudnia – później musze wyjechać.
(4a) Don’t tell her the truth until she calms down.
Nie mów jej prawdy, dopóki się nie uspokoi.
(4b) *Don’t tell her the truth until she doesn’t calm down.

Warto zapamiętać, że zdania takie jak (1-2) dotyczą pojedynczych wydarzeń, a zdania takie jak (3-4) długotrwałych czynności lub stanów.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Letnia wyprzedaż - księgarnia językowa Edgard

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...